Strong Kidz er for ALLE børn & unge

1:1 SESSIONER BØRN & UNGE

Børne- ungesamtaler er samtaler, der hjælper og støtter barnet / den unge med at tackle de udfordringer, de måtte stå overfor – fx at navigere i en travl hverdag, præstere i skolen, til sport eller andet. 

Forventningspres, mobning, mindreværd, stå ved egne grænser, bekymringer, tankemylder og manglende mod til at møde det kendte og ukendte er blot nogle af de ting, som jeg oplever børn og unge udfordres af i dag.

Nogle børn kan have behov for at sætte ord på, hvad der er svært, og det kan være en fordel at tale med en voksen uden for netværket. Derfor tilbyder jeg også individuelle forløb til børn og unge.
Her låner vi værktøjer fra traditionel coaching, men udgangspunktet er, hvad vi skaber sammen i samtalen, og barnet / den unge vil selv blive den aktive part.

I er altid velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Som forældre kan mange spørgsmål opstå, når vi ønsker at hjælpe vores børn.

Hos trivselskaravanen kalder børnene det at ”gå til Strong Kidz,” når de deltager på børneforløbet ”Du er Unik” eller kommer til udviklende børne- ungesamtaler.
Strong Kidz er for ALLE børn og unge, for hvem det er til glæde og gavn at få styrket sine personlige og sociale kompetencer og herigennem skabe en stærk platform at stå på.
Vi tror på, at jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende, og dyrker det, desto stærkere et fundament giver vi barnet. Herfra vokser selvværd og styrke til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster som samfundet byder på.

Uanset om børnene deltager på forløb eller kommer til børne- ungesamtaler tages der udgangspunkt i den enkeltes situation, og der arbejdes i børnehøjde eller ungehøjde. Børnene lærer relevante og helt konkrete simple redskaber, der let kan bruges i hverdagen.