DU ER UNIK

BØRNEFORLØB – DU ER UNIK

Hos Trivselskaravanen kalder børnene det at ”gå til Strong Kidz,” når de deltager på børneforløbet ”Du er Unik” eller kommer til udviklende børne- ungesamtaler.

Strong Kidz er for ALLE børn og unge, for hvem det er til glæde og gavn at få styrket sine personlige og sociale kompetencer og herigennem skabe en stærk platform at stå på.

Vi tror på, at jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende, og dyrker det, desto stærkere et fundament giver vi barnet. Herfra vokser selvværd og styrke til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på.

Uanset om børnene deltager på forløb eller kommer til børne- ungesamtaler tages der udgangspunkt i den enkeltes situation, og der arbejdes i børnehøjde eller ungehøjde. Børnene lærer relevante og helt konkrete simple redskaber, der let kan bruges i hverdagen.

I er altid velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Som forældre kan mange spørgsmål opstå, når vi ønsker at hjælpe vores børn.

OPSTART AF NYE HOLD 
I SILKEBORG OG PÅ FREDERIKSBERG
 DEN 25. APRIL 

KORT OM FORLØBET

”Du er Unik” – et styrke- og selvværdsforløb for børn i alderen 6 – 11 år.

Vi mødes 6 gange med en ugentlig fast undervisningsgang fra 16.45 – 18.00. Dørene åbnes allerede 16.30, så børnene lige kan lande, inden vi sætter i gang.

Strong Kidz er for ALLE børn og unge, for hvem det er til glæde og gavn at få styrket sine personlige og sociale kompetencer og herigennem skabe en stærk platform at stå på, for jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham eller hende, des stærkere fundament giver vi barnet – et fundament af øget selvværd og styrke til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange kontekster, som samfundet byder på.

ALLE børn er vigtige og har noget særligt at bidrage med, og målet er, at alle deltagende børn på forløbet kommer til at eje denne følelse.

Indhold på forløbet

• Dit barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende i samspil med andre børn og dermed i børnehøjde.
• Dit barn lærer, hvordan det selv bliver en stærk teamplayer ud fra devisen ”at spille hinanden stærke.”
• Dit barn lærer, hvordan det kan vende negativ energi til positiv energi.
• Dit barn lærer at lukke af for negativ energi, som medfører, at det indre batteri hurtigt aflades.
• Dit barn lærer at lade sit indre batteri op, så det er klar til at håndtere de mange skift, dagligdagen byder på.
• Dit barn lærer, hvordan det kan skifte tankespor til tanker, der er støttende.
• Dit barn lærer at tænke Supertanker og bruge Hjertekraft.
• Dit barn lærer, hvordan det kan fjerne drillefølelser, som sidder i “klemme.”
• Dit barn lærer at sætte sine grænser, så̊ det bliver set, hørt og forstået.

Vi arbejder med små̊ hold på 4 – 8 deltagere, så̊ der er tid til fordybelse og fokus på hver enkelt deltager. Samtidig får B til B (Børn til Børn) lov til at udfolde sig blandt børnene. Derudover er omdrejningspunktet på forløbet læring gennem leg.

”Lektien” til hver gang er at praktisere det, som læres på Strong Kidz i dagligdagen.

Som forældre inviteres I med til første undervisningsgang, så vi i fællesskab skaber en tryg ramme for børnene og det videre samarbejde. Herefter orienteres I fra gang til gang via mail, så I kan spørge ind til og snakke med børnene om det, de har lært og støtte dem i brugen af de lærte redskaber. Hermed får I et fælles sprog og kan støtte op omkring jeres barns udvikling. I får som familie nogle fælles redskaber og et fælles trivselssprog.

Den sidste undervisningsgang er I forældre også inviteret med. På denne undervisningsgang får alle børn en medalje og overrakt et diplom, hvoraf det fremgår, hvad der er unikt ved lige netop ham eller hende. 

Derudover inviteres I til en individuel session i forældrehøjde, hvor jeg vil opsummere på forløbet og komme med observationer, råd og guidance. Endvidere vil I have mulighed for at få vendt eventuelle udfordringer og spørge til, hvordan I støtter jeres barn bedst muligt, så I som forældre, sammen med jeres barn, kan fortsætte og videreudvikle alt det, som jeres barn har lært og er blevet styrket i på forløbet.

Forældreudtalelse

”Vi valgte at tilmelde vores børn til forløbet “Du er unik,” fordi vi ønskede at klæde vores børn på til at blive stærkere, mere selvstændige og bedre til at løse de eventuelle udfordringer de møder i deres hverdag. Desuden ønskede vi at styrke vores børn i at takle mulige konflikter.

Heidii har været meget dygtig til at skabe en god relation til vores børn og inddrage redskaberne i nogle sjove aktiviteter.
Hun er meget ansvarsfuld og har gjort en positiv forskel i vores børns udvikling.
Børnene blev meget glade for Heidii og deres nye kammerater, for aktiviteterne lavet af Heidii, og for de lærte redskaber, som har været med til at styrke deres personlige- og sociale kompetencer.

Vi har været meget glade og tilfredse for dette forløb og giver Heidii de bedste anbefalinger.”

Gabriella, mor til dreng på 8 og pige på 10.