Jo stærkere platform vi står på som forældre…
…des bedre rollemodel og forbillede er vi for vores børn.

FORÆLDREFORLØB

Der findes mange meninger og holdninger til det at være forældre, så det kan være vanskeligt at finde ind til, hvad man egentlig selv mener, for slet ikke at nævne de krav du måske selv stiller til dig selv om at være den perfekte forælder.

Det kan være vanskeligt at stole på, at vi er gode nok som forældre, når vi bliver udfordret på vores forældrerolle og finde ind til kernen af det, at være forældre og familie uanset familieform.

Men hvem sidder egentlig inde med sandheden omkring dig, dit barn, din familie – det gør du, men det kræver mod og styrke at turde handle på det, du mærker.

Trivselskaravanen udbyder to muligheder, som i forældrehøjde klæder jer på til at lede jer og jeres børn frem til øget glæde og trivsel i familien.

Forældresamtaler som en del af forløbet ”Du er Unik”

Når dit barn deltager på forløbet ”Du er Unik”  inviteres I forældre med til første undervisningsgang, så vi i fællesskab skaber en tryg ramme for børnene og det videre samarbejde. Herefter orienteres I fra gang til gang via mail, så I kan spørge ind til og snakke med børnene om det, de har lært og støtte dem i brugen af de lærte redskaber. Hermed får I et fælles sprog  og kan støtte op omkring jeres barns udvikling. I får som familie nogle fælles redskaber og et fælles trivselssprog.

Derudover inviteres I til en individuel session i forældrehøjde, hvor jeg vil opsummere forløbet og komme med observationer, råd og guidance. Endvidere vil I have mulighed for at få vendt eventuelle udfordringer og spørge til, hvordan I støtter jeres barn bedst muligt, så I som forældre, sammen med jeres barn, kan fortsætte og videreudvikle alt det, som jeres barn har lært og er blevet styrket i på forløbet.

NÆRVÆR
ANERKENDELSE
TRIVSEL

Forældreforløbet ”Trivsels boostere og Energityve”

Trivselsboostere og Energityve er et forløb for alle forældre, der ønsker en endnu stærkere platform at stå på. Et intensivt forløb i et trygt og fortrolig rum, hvor du rykkes og styrkes i dit forældreskab i samspil med andre stærke og bevidste forældre.
Her finder du tid og ro til fordybelse til at finde frem til, hvad der er vigtigt for jer i jeres familie.

Forældreforløbet ”Trivselsboostere og Energityve” henvender sig til alle forældre med hjemmeboende børn, der ønsker at investere tid og bringe sig selv i spil, så du som forælder bliver styrket i forældrerollen. I vil få indsigt, viden og konkrete redskaber, der vil give en bedre hverdag for hele familien, når Energityve som for eksempel bekymringer, brok og konflikter er kommet med til bords.

Hvad får du på forældreforløbet Trivselsboostere og Energityve?

• Nye vinkler og et bredere perspektiv på din rolle som forælder, så det bliver nemmere at fange Energityvene.
• Viden om Trivselsboostere, så du kan give dit barn en endnu stærkere platform at stå på. Herunder et styrket selvværd.
• Effektive redskaber, der gør teori praksisnært og anvendeligt i hverdagen.
• Inspiration og praktisk vejledning i at implementere de lærte redskaber i de daglige rutiner, så du vil få mere overskud og opleve mere positivitet.
• Indsigt i hvordan du kan regulere tanker og følelser og hermed skrue op for selvværd, trivsel og fællesskab i familien.
• Et stærkere fundament som rollemodel og forbillede for dit barn.
• Ro i dig selv til at stå ved det du mærker og handle derpå.
• Tid og rum til at finde frem til de forandringer I ønsker for jeres familie, så I spiller hinanden stærke.

Der lægges vægt på, at undervisningen er aktiv. Teori gøres konkret og virkelighedsnært, så det kan kobles på genkendelige oplevelser og cases.

PRAKTISK

4 undervisningsgange med torsdag som fast undervisningsgang fra 19.15 – 21.15 i Trivselskaravanens lokaler i Silkeborg. 

Trivselskaravanen er vært med kaffe / te, sødt eller salte snack.

I får redskaber til brug i børnehøjde, forældrehøjde, familiehøjde og underbyggende undervisningsmateriale.

I er altid velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak, for at høre
om forløbet er noget for jer.